[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
CEO ผู้บริหาร KM <<<<Knowledge Exchange Website>>>> ประเด็นยอดนิยม

ดร.นิเวศน์ อุดมรัตน์
ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 3

เว็บไซต์เพื่อการจัดการความรู้สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

http://km.korat3.go.th     http://www.korat3.go.th 

 

การพัฒนาชุดการเรียนร....
การพัฒนาครูเพื่อจัดก....
นางสุจิตรา จูมสีมา โ....
คู่มือสมัครสมาชิกเว็....
test....
test....
สมัครสมาชิก ภูมิปัญญาท้องถิ่น คณะกรรมการ ข่าว ภาพกิจกรรม ปฏิทิน ดาวน์โหลด
สมาชิกทั้งหมด 24
ลิ้งค์น่าสนใจ
แผนการจัดการความรู้

  
สถิติการใช้งาน
5 อันดับผู้ใช้สูงสุด
 พัชราภรณ์ พินิจพงศ์ 4
 นายรุ่งโรจน์ พงษ์วิเศษ 3
 จิรภัทร พงศ์พัทธ์รุจ 3
 นางสาววลัยพันธ์ แสงภู 2
 นางสุจิตรา จูมสีมา 2
ขณะนี้
1 คน
สถิติวันนี้
1 คน
สถิติเดือนนี้
26 คน
สถิติปีนี้
75 คน
สถิติทั้งหมด
9992 คน

ขุมความรู้ แหล่งรวบรวมความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานเทคโนฯ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลป
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่....
นิเทศ ติดตามเตรียมความพร้อมรับการคัดเลือ....
ขอเชิญสมัครเข้าอบรมการจัดทำเว็บไซด์การจั....
ทดสอบการส่งรายการนำเสนอผลงานผ่านระบบการจ....
ภาพกิจกรรม แหล่งรวบรวมภาพการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้


         การประชุมเชิงปกิบัติการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครูกลุ่มสาระภาษาไทย วันที่ 27 พย. 2557 ณ ห้องประชุม สพป.สงขลา เขต 2


         ทดสอบระบบการจัดการความรู้เวอร์ชั่น 2.0 ครับ

Knowledge New แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบ่งปันความรู้ใหม่ๆ

การพัฒนาชุดการเรียนรู้รายวิชาประวัติศาสตร์ เรื่องอาณาจักรรัตนโกสินทร์
    ชื่องานที่ศึกษา การพัฒนาชุดการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง อาณาจักรรัตนโกสินทร์ กลุ.....อ่านต่อ

การพัฒนาครูเพื่อจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญแบบบูรณาการ
    โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ โดยนางสุจิตรา จูมสีมา ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้จัดการเรียนรู้แบบบูรณ.....อ่านต่อ

นางสุจิตรา จูมสีมา โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ เสนอ รายงานประเมินโครงการพัฒนา
    นางสุจิตรา จูมสีมา โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ เสนอ รายงานประเมินโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่เอื.....อ่านต่อ

คู่มือสมัครสมาชิกเว็บไซต์การจัดการความรู้
    คู่มือสมัครสมาชิกเว็บไซต์การจัดการความรู้.....อ่านต่อ

test
    test.....อ่านต่อ

test
    test.....อ่านต่อ
   
ดาวน์โหลด แหล่งรวมรวมเอกสารความรู้และโปรแกรมน่าสนใจ
โปรแกรมน่าสนใจ ( 958 / )
โปรแกรมแปลงไฟล์ pdf
โปรแกรมแปลงไฟล์ pdf