[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
เรื่อง : นิเทศ ติดตามเตรียมความพร้อมรับการคัดเลือกสุดยอดโรงเรียนขนาดเล็ก
ผู้เขียน : รุ่งโรจน์ พงษ์วิเศษ
พฤหัสบดี ที่ 8 เดือน มกราคม พ.ศ.2558
เข้าชม : 886

 

นิเทศ ติดตามเตรียมความพร้อมรับการคัดเลือกสุดยอดโรงเรียนขนาดเล็ก

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3  ออกนิเทศ ติดตามการดำเนินงานโรงเรียนขนาดเล็ก และประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง เตรียมความพร้อมรับการคัดเลือกสุดยอดโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Top Ten) ที่โรงเรียนบ้านหนองหลักศิลาเชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้